Agderseminaret 2017

Agderseminar 2017 S4b
Agderseminar 2017 S4b
Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati

Der det utøves makt, vil det også finnes opposisjon – mer eller mindre uttalt, sterkere eller svakere i form og oppslutning. Politisk motstand kommer til uttrykk på ulike vis, gjennom formelle kanaler eller som illegal aksjon.

I Norge markerer Grunnloven av 1814 skiftet fra eneveldig styre til begynnende demokrati. 1700-tallets bondeopprør kan ses som uttrykk for allmuens avmakt – 1830-tallets «bondestorting» viser mulighetene for å nå fram gjennom parlamentarisk opposisjon. Rundt 1850 ble Thranerørslas kamp for arbeideres rettigheter kriminalisert – rundt 1950 dominerte Arbeiderpartiet norsk politikk.

Dette er linjer som speiler utviklingen av et stadig bredere representativt system. Men demokratiet blir fortsatt utfordret av utenomparlamentarisk opposisjon, til tider på måter som vekker bekymring for stabiliteten i vår politiske kultur.

Programmet for seminaret kan du lese her.

Sted: KUBEN, Parkveien 16, Arendal
Tid: 19. og 20. oktober
Pris: Begge dager kr. 800; én dag kr. 400 (pris inkl. lunsj).
Påmelding: Bindende påmelding innen 10. oktober.

Les mer om Agderseminarene.

Agderseminaret 2016 Ny2