Årsprogram 2017

Alle oppsatte møter holdes på Kuben, Aust-Agder museum og arkiv, Parkveien 16, Arendal.

Torsdag 9. mars Årsmøte

18.00 Årsmøtesaker
19.00

Historiker og forfatter, Johannes G. Torstveit

Det ble åpnet en utstilling om krakket i Arendal i 1886 på Kuben i november 2016. Torstveit har også nettopp gitt ut en revidert utgave av boken sin; «Storsvindel/bankkrakk og nytt politisk parti». Foranledningen til krakket er etter hvert godt kjent. I dette foredraget vil forfatteren spesielt ta for seg ringvirkningene og konsekvensene som på mange måter har preget Arendal fram til våre dager.Torsdag 20. april

19.00

Professor emeritus i kunsthistorie, Alf Hammervold

Sommeren 2014 mottok Aust-Agder kulturhistoriske senter en unik gave, en såkalt ormhodering. Man vet ikke noe om ringen før den dukket opp hos en gullsmed i Arendal i 1891. Dette var før Kulturminneloven kom i 1905, og arkeologiske funn kunne beholdes av finneren.

Alf Hammervold er både gullsmed og kunsthistoriker. Med utgangspunkt i denne konkrete ringen, vil han snakke om hva gamle gullsmykker kan fortelle oss.

Torsdag 14. september

19.00 

Jan Henrik Munksgård, pensjonert førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, direktør ved Vest- Agder Fylkesmuseum, forfatter av flere kulturhistoriske bøker, blant annet "Flagget. Et nasjonalt symbol blir til".

Temaet denne gangen blir "Kvinner i arbeid for 200 år siden”. Vi har Oselias kokebok i tankene.

Torsdag 9. november     

19.00

Seniorforsker ved Institutt for generell mikrobiologi, Universitetet i Bergen,
Mikal T. Heldal. 

Heldal har også i mange år vært engasjert i lokalhistorie og skrevet et utall artikler i lokalhistoriske tidsskrift, blant annet om skottehandelen fra Vestlandet på 1700 tallet.

Han vil denne gangen ta for seg temaet "Vannforsyninger på seilskuter”. Hvordan fikk seilskuten vann? Oppbevaring? Sykdommer på grunn av forurenset vann, lange ferder og lite vann. Hva med vannforsyningen på slaveskip som Fredensborg?


Møtested og tidspunkt i forbindelse med lansering av årboken for 2017 annonseres når årboken er ferdig.