KULTURKVELDER VÅREN 2018

Velkommen til kulturkveld på KUBEN siste onsdag i måneden kl 19. Gratis inngang.

31.01: Russisk tømmer på arendalsskip
Omkring 1900 var sjøfarten i en omstillings- og depresjonsperiode. Samtidig drev arendalsredere trelasthandel fra Russland til Storbritannia. Lektor med master i historie, Kari Anna Onestad, forteller om denne handelen i perioden 1880 til 1914.

28.02: Der moderniteten kom i land
Tidligere direktør for Lindesnes fyrmuseum, Jo van der Eynden, kåserer om framveksten av de sørlandske uthavnene. Etter kåseriet viser Jan Robert Jore sin film «De sørlandske uthavner».

14.03: Joseph Stockinger og idretten i Aust-Agder
Boka om Aust-Agders idrettshistorie kommer i 2018. Forfatter av boka, Nils Martinius Justvik, foredrar om Joseph Stockinger og det bildet som til nå har blitt tegnet av stifteren av Arendals Turnforening.

25.04: Jernbanen og moderniseringen av Norge
Johan Anton Wikander holder foredrag om moderniseringen av Norge rundt 1850, byggingen av den første jernbanestrekningen, og den kjente jernbaneingeniøren Robert Stephensons samtidige skildringer av Arendal og leia langs kysten vår.

30.05: Haugianerne og Norge
En ny antologi drøfter haugianernes påvirkning på det norske samfunnet, sosialt, politisk, økonomisk og kulturelt. Professor i historie ved UIA, Bjørg Seland, snakker om organisering og samhandling i Haugebevegelsen.

29.08: Arendal på 1700-tallet 
Arendal var en liten by i norsk målestokk hele 1700-tallet. Hva vet vi befolkningen, hvordan byen ble styrt og forholdet mellom byen og landsognene rundt byen? Forfatter av 2. bind om Arendal bys- og regions historie, Håkon Haugland, vil belyse disse spørsmålene.