Marens minner

Maren Aanonsen Ved Veven Paa Stokkekleiva Til Web
Maren Aanonsen ved veven på Stokkekleiva.  
Maren Aanonsen Ved Veven Paa Stokkekleiva Til Web
Maren Aanonsen ved veven på Stokkekleiva.  
Utstillingen "Marens minner" viser hverdagsliv og feiring av høytider på gården Helle ved Neskilen.

Maren Aanonsen var født i 1894 og vokste opp på gården Helle. Hun tok vare på gamle gjenstander derfra, og skrev ned minner fra barndom og voksent liv i boken «Det var slik den gang». Gjennom Maren Aanonsens tekster, gjenstander og innsamlede bilder forteller utstillingen om kvinners arbeid i hjemmet før elektrisiteten kom til bygda og moderne hjelpemidler ble tilgjengelige.

Maren Aanonsen forteller levende om livet i hjemmet, på gården og om arbeidsoppgaver i boken sin som er tilgjengelig i utstillingen.

Du er velkommen til å besøke utstillingen og Eydehavn Museet. Ta gjerne kontakt for omvisning og undervisning.

Velkommen!