Priser for bokinnbinding

Det beregnes 25% mva. på disse tjenestene, som kommer i tillegg på prisene
nevnt nedenfor. Prisene gjelder fom. 15. april 2016.

Innbinding

Innbinding med hel skinninnbinding  kr 915
Innbinding av aviser
(pris vil være avhengig av antall aviser som skal bindes inn i hver bok)
kr 900 til
kr 1100
Innbinding av protokoller kr 2500
Innbinding av tidsskrifter kr 750

Reparasjon av bøker og protokoller

Pris på reparasjoner vil avhenge av bokens/protokollens forfatning og det reparasjonsarbeidet som må utføres.
Prisen avtales ut fra en timepris på kr 350 samt kostnader til materialer.

Priser for kommunene i Aust-Agder, samt
Aust-Agder fylkeskommune


Innbinding

Innbinding av møtebøker, kopibøker, registre og journaler kr 600    
Innbinding av møtebøker, kopibøker, registre og journaler m/ hjørner kr 650  
Innbinding med hel skinninnbinding kr 915