My home is my castle

DSC 5319 Print Copy
DSC 5319 Print Copy

Samfunnsfag/Kunst og håndverk

Kan utseendet på et hus fortelle oss hvor gammelt det er? Sier størrelsen noe om de som bodde der hadde stor eller liten familie, eller om de var rike eller fattige?

Elevene får bli med inn i to av de gamle bygningene, Hesthaghuset som er en husmannsplass bygget helt på begynnelsen av 1800-tallet, og Langsæ gård som er en sveitservilla bygget som landsted for en av Arendals rikeste familier i 1858. Vi ser på takhøyde og vinduer, størrelse og fargevalg. Vi setter det inn i en sammenheng med byggeskikken i husene rundt, og til slutt med det nybygde museums- og arkivbygget KUBEN.

Etterpå blir det anledning til å tegne husene dersom det er ønskelig. Tegneutstyr kan lånes på stedet. (Alternativt verkstedarbeid ved regnvær. Ta kontakt for informasjon)

Målgruppe: 5. – 7. trinn
Maks antall barn: 40. Store grupper deles i to, forutsetter to lærere.
Varighet: 90 minutter

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Kari Helene Kullerud, tlf 37 01 79 19
kari.helene.kullerud@aama.no 

Jenny Eik Pilskog, tlf 37 01 79 20
jenny.eik.pilskog@aama.no

Kompetansemål:

Kunst og håndverk:

Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger

Samfunnsfag 5. til 7. trinn
lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt