På jakt etter kildene

 GC03066 Print Copy
 GC03066 Print Copy

Samfunnsfag

I historiebøkene kan vi lese om fortiden. Vi kan lese om hvordan mennesker i gamle dager var kledd, hva de spiste og ikke minst hva de gjorde. Men hvordan kan vi egentlig vite alt dette? Hvor har forfatterne egentlig hentet opplysningene fra?

I dette undervisningsopplegget vil elevene møte ulike kilder som forteller noe om fortiden vår.
De vil møte bøker, ulike typer av dokumenter og gjenstander. Puslebrikker som til sammen danner et bilde av fortiden vår. De vil også bli med til magasinene der vi oppbevarer mange av kildene til Aust-Agders historie. 

Etter visning og samtale om ulike kilder, deles elevene inn i grupper for å dra på skattejakt. Skattene er ulike kilder brukt i utstillinger på KUBEN. Elevene må både finne kildene og plassere dem i riktig tid og på riktig sted.

Målgruppe: 5. til 7. trinn
Fag med kompetansemål: samfunnsfag
Maks antall barn: 40 store grupper forutsetter to lærere
Varighet: 90 minutter
Sted: KUBEN i Arendal

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Gaute Molaug, tlf 37 01 79 22
gaute.chr.molaug@aama.no


Kompetansemål

Samfunnsfag 5. til 7. trinn
lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt.

Plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart-