Ord i stein, i skinn og på papir

IMG 6202
IMG 6202

Samfunnsfag

I dag produseres flere dokumenter enn noen gang. Med et nettbrett eller en mobiltelefon kan vi for eksempel skrive tekstmeldinger, ta bilder, gjøre lydopptak og filme. Men hva brukte en egentlig før, og hva skrev de om?

I dette undervisningsopplegget tar vi elevene med i utstillingen Avtrykk der de får møte dokumenter fra ulike tider og høre historiene de kan fortelle. Etter omvisningen i utstillingen tar vi elevene med til et undervisningsrom. Der demonstrerer vi ulike skriveredskaper og lar elevene prøve ut noen av dem.

Grupper på over 20 deles i to. Den ene gruppen får omvisning i utstillingen, mens den andre gruppen får demonstrasjon av ulike skriveredskaper i undervisningsrom.

Maks antall elever: 40, store grupper forutsetter to lærere
Varighet: 60 minutter
Sted: KUBEN i Arendal

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Gaute Molaug, tlf 37 01 79 22
gaute.chr.molaug@aama.no

Kompetansemål

Norsk 2. til 4. trinn
gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer

Samfunnsfag 1. til 4. trinn
kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke