Kyss meg!

DSC 0651
DSC 0651

Samfunnsfag

I dag foregår mye av den skriftlige kommunikasjonen digitalt. Vi sender e-post og sms, og ikke minst bruker vi sosiale medier. Men hva brukte en egentlig før, og hva skrev de om?

I dette undervisningsopplegget viser vi frem ulike tekstdokumenter fra ulike tider, og lar elevene utforske dem som historiske kilder. Vi starter med bilde av et suppebein fra vikingtiden med ordene ”Kyss meg” skrevet med runeskrift. Videre ser vi på tekst i tre, på skinn og på papir. Vi ser på skrift og språk, og vi ser på tekstenes innhold. Vi lar også elevene prøve å skrive med runeskift.

Etter visning og oppgaver knyttet til ulike tekstdokumenter tar vi elevene med inn i flere utstillinger, der de gjennom gruppeoppgaver får studere noen av fortidens tekstdokumenter fra Aust-Agder.

Målgruppe: 8. til 10. trinn
Fag med kompetansemål: samfunnsfag
Maks antall elever: 40, store grupper forutsetter to lærere
Varighet: 90 minutter
Sted: KUBEN i Arendal

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Gaute Molaug, tlf 37 01 79 22
gaute.chr.molaug@aama.no


Kompetansemål

Samfunnsfag 8. til 10. trinn
reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene

presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag