Banner

om Eydehavnportalen

Document Actions

Eydehavnportalen forteller historien til Eydehavnsamfunnet, Stokken kommune og bedriftene Arendal Smelteverk og Det Norske Nitridaksjeselskap. Det er en historiefortelling på nett driftet av Aust-Agder kulturhistoriske senter.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder kulturhistoriske senter (tidligere Aust-Agder-Arkivet, Aust-Agder-Museet, Aust-Agder museumstjeneste), Eydehavn Museet, Høgskolen i Agder og St. Gobain Ceramic Materials.

I tillegg har vi engasjert firmaet Klipp og Lim for å lage flashpresentasjonen "Eydehavn på 15 minutter".

Prosjektet er støttet økonomisk av ABM-utvikling og kunne ikke ha blitt en realitet uten denne støtten.

Bilde av Arendal Smelteverk A.S

Arbeidet ble igangsatt med bakgrunn i omorganisering og nedlegging av deler av St. Gobain Ceramics Materials drift på Eydehavn. Det var viktig å sikre arkivmateriale etter tidligere Arendal Smelteverk. Et arkiv som sammen med arkiv fra bl.a., fagbevegelsen, Stokken Arbeiderparti, Aust-Agder Kraftverk og Stokken kommune dokumenterer nærmere 100 års industri- og velferdsutvikling både lokalt og nasjonalt.

Målsetting:

 • Samle og gjøre tilgjengelig informasjon
            Arkivmateriale
            Gjenstandsmateriale
            Foto
            Litteratur
            Intervju- og tradisjonsstoff
           
 • Formidle  historien ved hjelp av IKT
 • Utvikle et nettstedet som skal være et eksempel på hvordan man ved hjelp av datateknologi kan sette sammen kunnskap fra ulike kildetyper, og på hvordan
  man kan formidle kunnskapen på ulike nivåer til forskjellige brukergrupper.
 • Kunnskapsbasen skal være et redskap for Aust-Agder Kulturhistoriske senter og Eydehavn Museet i innsamlings-, bevarings- og formidlingsarbeid. Den skal også være tilgjengelig for forskere, lokalhistorikere og andre som ønsker å skaffe seg informasjon og kunnskap om Eydehavn-samfunnet, norsk industriutvikling og sosialdemokratisk lokalpolitikk.  

Programvare teknisk løsning:

Teknisk løsning for nettstedet Eydehavnportalen er utviklet av Høgskolen i Agder v/lektor Nils Ulltveit Moe i samarbeid med studentene: Tor Oskar Wilhelmsen, Morten Goodwin Olsen og Svein Arild Myrer.  Programvaren er en nettportalløsning basert på innholdshåndteringssystemet Plone / Zope og benytter PostgreSQL / CIDOC CRM for å lagre materiale fra eksterne databaser tilknyttet ABM-sektoren.

 

Programvaren bygger på åpen kildekode og er tilgjengelig på denne adressen: http://ehpmuseum.org/

  

Fotodatabasen

Fotomateriale er i sin helhet stilt til disposisjon av St. Gobain Ceramics Material og  Eydehavnmuseet. Fotograf er ukjent. Samlingen er nå overtatt av Aust-Agder kulturhistoriske senter som har alle rettigheter tilknyttet samlingen. Billedkopi kan bestilles på postmottak@aaks.no, v/fotograf Tore Knutsen.

Arkivdatabasen

I arkivdatabasen er lagt inn Asta-registrerte arkiver med tilknytning til Eydehavn, så som: Arendal Smelteverk A/S, Eydehavn arbeiderforening avd. 32, elektrokjemisk Arbeiderforening Eydehavn avd. 34, Eydehavn faglige samorganisasjon, Stokken Arbeiderparti, Aust-Agder Kraftverk, Arendal Energi, Stokken kommune m.fl. (listen er ikke uttømmende). Vi gjør spesielt oppmerksom på at arkivene i sin helhet ikke er digitalisert.  Arkivsøket gir resultat i arkivkatalogopplysninger på arkivskaper-, arkivserie-, arkivstykke- og arkivmappenivå.

Arkivene er tilgjengelig på vår lesesal med de begrensinger deler av materialets sensitive karakter tilsier (i hht forvaltningsloven).

Nettstedet Eydehavnportalen

Nettstedet er blitt dels en portal inn til databasene, dels et sted der vi formidler Eydehavns historie gjennom, tekster, bilder, film og digitale presentasjoner. Tekstene er skrevet av fagfolk på ulike områder.

Harald Berntsen og hans arbeid med Stokken og boka ”Trekk av Stokkens historie ca.1600-1960” fortjener å bli nevnt som spesielt viktig for å kunne fortelle Eydehavns historie.

 

Opprettet av brit
Sist endret 2007-08-16 13:25

AAKS_logo