Banner

Sabotasjeaksjon på Arendal Smelteverk 1943

Document Actions

Utbrent transformatorrom

Lørdag kveld 20. november 1943 ble det utført en omfattende sabotasjeaksjon på Arendal Smelteverk i Eydehavn. Gjennom smelteverkets tidligere tekniske konsulent C. J. Brockbank ble de allierte gjort oppmerksom på bedriftens betydning for produksjon til tysk rustningsindustri. Det ble derfor bestemt å utføre en sabotasjeaksjon ved fabrikken. 12. november 1943 ble Birger Rasmussen, Edvard J. Tallaksen, og Armand Trønnes fra Kompani Linge droppet fra et britisk bombefly. De landet i nærheten av Flatenfoss Kraftstasjon. Derfra tok de seg videre mot Eydehavn, hvor de ble liggende noen dager i skogen i utkanten av industristedet. Fra basen i skogen foretok de omfattende rekognoseringer av Eydehavn og smelteverket. De hadde også med seg flyfotografier av fabrikkområdet.

Sabotørene fra Kompani Linge

Edvard Johan Tallaksen
f.17.08.1919 - d.15.12.1944
fra Kristiansand

Lørdagskvelden gikk karene til aksjon. De klippet seg gjennom nettinggjerdet, overfalt vakten og satte sprengladninger på transformatorene. Etter at vakten ble brakt i sikkerhet tente de luntene og forlot selv området.

Eksplosjonen ble voldsom. Brennende oljeflammer slo nesten 100 meter til værs og hele transformatoranlegget ble totalt ødelagt. Brannvesenet kom raskt til stedet, men brukte hele 6 timer på å få brannen under kontroll. Ingen menneskeliv gikk tapt. Sabotørene selv returnerte til droppeplassen ved Flatenfoss og ble der i 14 dager før de gikk til fots til Drangedal og tok tog derfra til Oslo. Tyskerne klarte aldri å oppklare hvem som stod bak sabotasjen.


Armand Ragnar Trønnes f.16.05.1921
fra Sarpsborg
Aksjonen var en av de viktigste på Agder under krigen. Arendal Smelteverk produserte store mengder siliciumkarbid av høy kvalitet. Siliciumkarbid var et viktig stoff for utviklingen av produkter til rustningsindustrien, og tyskerne hadde tidlig tatt kontroll over produksjonen ved smelteverket. Til tross for at det i Tyskland ble produsert store mengder siliciumkarbid førte aksjonen i Eydehavn til at tysk rustningsindustri ble satt noe tilbake. Arendal Smelteverk var ute av drift resten av krigen, og tyskerne mistet dermed tilgangen på den gode siliciumkarbiden fra Eydehavn.


Birger Braathen Rasmussen
f. 23.08.1920 fra Drammen

 

 

I tillegg til at sabotasjeaksjonen rammet okkupasjonsmakten førte den også til at befolkningen på Eydehavn ble spart for omfattende bombeangrep fra britiske og allierte fly. Flyangrep over tyskernes strategiske anlegg i Norge var vanlig under krigen, og disse rammet også i mange tilfeller sivilbefolkningen sterkt. Dette unngikk man altså i Eydehavn.

15 minutters film om Sabotasjeaksjonen på Arendal Smelteverk med interju med to av sabotørene

   

(kort filmsnutt)Klikk for å se et større
fra Arendal Smelteverks arkiv (D07)

Kaptein Gunnar Halle, ansatt ved Arendal Smelteverk 1934-1940, tegnet disse kartskissene etter hukommelsen i 1943.

Forsvarets Overkommando foreslo samarbeidet mellom Halle som kjentmann og Linge-karene som skulle utføre oppdraget ved Smelteverket. Halle ga opplysninger om antall transformatorer, plassering, effekt, fabrikat osv.. Dette sammen med skissene var meget nyttigt for aksjonsgruppen.

Opprettet av brit
© Aust-Agder kulturhistoriske senter
Sist endret 2006-09-18 14:30

AAKS_logo