Banner

Eydehavnmuseet

Document Actions
Industriarbeider-museum i arbeiderbolig fra 1913.

Eydehavnmuseet© foto: Laurence Mériaux

Arbeiderboliger flashfilm

Flashfilm om arbeiderboliger

Åpent: tirsdager 17-19 og etter avtale.

Eydehavnmuseet ble opprettet i 1982. Kåre Engbråthen var en av drivkreftene bak museets tilblivelse.

 

Utstillinger:

Industriarbeiderleilighet fra 1920-årene:

I 1975 overtok kommunen ansvaret for 11 murgårder som ble byget i 1913 for arbeidere og funksjonærer ved Det Norske Nitridaktieselskap. Det ble bestemt at den ene gården skulle gjøres om til museum. En av leilighetene ble restaurert og innredet  med interiør og utstyr slik en arbeiderbolig kan ha sett ut i 1920-årene.

 

Industri og samfunn på Eydehavn:

Museet har utstillinger og industri- og samfunnsutvikling med hovedvekt på bedriftene DNN Aluminium og Arendal Smelteverk.

 

Fagforeningsrommet:

Faner fra fagforeningene med håndverksmessige vakre og politisk sterke manifestasjoner, som ”Enighet gjør sterk! Kapitalismens drage må fældes”, malt av Leonard Rickhard.


Sam Eyderommet:
Et av målene for museet har vært å gjøre det til et møte- og samlingssted. Sam Eyderommet egner seg til mindre møter.

 

Samling av grafikk av Else Hagen (se også artikkel om henne)

 

Maren Aanonsens samling av husgeråd fra førindustriell tid.

 

Museet inneholder også verktøy fra seilskutebyggingen i distriktet, et rikholdig arkiv etter lærer, ordfører, kirke- og undervisnigsminister og fylkesmann Nils Hjelmtveit og utstyr fra skolestua og andre gjenstander knyttet til Eydehavn.

 

Skoleklasser og grupper er velkomne og det ligger arbeidsoppgaver på Eydehavnportalen.

 

Foruten de faste utstillingene har museet særutstillinger i løpet av året. I alt har museet hatt mer enn 35 særutstillinger siden 1982.

Opprettet av berit
Sist endret 2009-02-18 10:13

AAKS_logo