Banner

Nasjonale perspektiv

Document Actions

Eydehavn i verda tekst Harald Berntsen

Nasjonal og internasjonal historie har hatt mykje større innverknad i Stokken enn mange andre stader. Stokken ettekvart med industrisamfunnet Eydehavn, har alltid vori prega av i kva grad internasjonal kapital og storindustri har funne det tenleg med industri nettopp her.  

Eydehavn etableres tekst Ole Kristian Grimnes

  

Kommer: Atikkel om hjørnesteinsbedrifter

 

 

 

 

Opprettet av brit
Sist endret 2006-09-26 18:16

AAKS_logo