Banner

Elektrisk kraft

Document Actions
Elektrisk kraft var en nøvendig ressurs for bedriftene på Eydehavn, og en forutsetning for at bedriftene og hele eydehavnsamfunnet ble opprettet. Historikerne har betegnet perioden rundt århundreskiftet 1800/1900 som den andre industrielle revolusjon, med elektrisiteten som den viktigste forutsetningen. Fossekraft ble vår viktigste naturressurs. Den omformet industrien og skapte forventninger til at ny teknologi kunne skape ny storindustri og nye arbeidsplasser. Slik var det på Eydehavn, og slik var det ellers i landet.
Opprettet av brit
© Aust-Agder kulturhistoriske senter
Sist endret 2006-06-02 08:59

AAKS_logo