Banner

Eydehavn innvies

Document Actions

Bakgrunnen for Eydehavn
artikkel av Ole Kristian Grimnes

  
Sam Eydes tale ved ved innvielsen

  
Amtmann Sven Aarestads tale ved innvielsen

 

se flashfilmen i større format  

Sommeren 1913 ble det nye industrisenteret på Staksnes omdøpt til Eydehavn. Stedet ble innviet ved en egen dåpshandling 12. juli i strålende sommervær og under store festligheter. Statsråd, amtmann, sjøfartsdirektør, redere og autoriteter fra Arendal og distriktene deltok og kastet glans over seremonien.

Sam Eyde

Eyde på talerstolen oppe ved vannbassenget

Formelt var det Det Norske Nitridaktieselskab ved dets president A. Bernheim og visepresident A. Badin som i et brev til Arendals Fossekompani 21. august 1912 foreslo at Staksnes skulle omdøpes. Fossekompaniet vedtok forslaget 4. september, og østre Moland herredsstyre anbefalte litt senere at poståpneriet på stedet ble kaldt Eydehavn, noe som skjedde fra 1. juli 1913.

Det var altså et «sted» som nå skulle få sitt navn, etter den som var stedets opphav. Stedet i form av tettbebyggelse fantes knapt ennå, bare Smelteverket kunne begynne produksjonen mens ”Nitriden” foreløpig hang etter, og hadde bare nådd å planere fabrikktomten. Arrangørene valgte derfor en høyde ovenfor Nitridens tomt, der det var bygd et vannereservoar, til sted for innvielsen.

Eyde spilte hovedrollen og ble hyllet fra alle kanter. Om kvelden arrangerte Arendals ingeniørforening fest på Grand Hotell for byens store sønn. En ånd av tilkjempet harmoni mellom tradisjonell sjøfart og moderne industri lå over festlighetene. Eyde gledet seg, sa han, over ”at vi med de hvite kul kan konkurrere slig som vi gjorde med de hvite seil”.

Det har en symbolsk betydning at sentrum i den gamle skipsbyggingsbygda ble døpt på ny i samsvar med gamle stabelavløningstradisjoner, spesielt når han som ga navnet til stedet er sønn av en arendalsk skipsreder.

Innvielsen var et høydepunkt i Eydes karriere, hans eget navn ærefult festet til et nytt fosse- og industrikompleks: to nye fabrikker ved sjøen og en utbygd foss i det nære innland. Eydehavn var sammen med Bøylefoss fullbyrdeIsen av en gammel tanke hos Eyde om å utnytte Arendalsvassdraget.

innvielsen av Eydehavn

I tråd med gamle stabelavløningstradisjoner har Elly Eyde i hvit kjole, nettopp kastet champagneflasken mot Nitridens bassengmur, og uttaler: " Jeg døper hermed dette sted Eydehavn, og uttaler det håp at det vil bringe hell og fremgang til de bedrifter som her vil fremstå, og lykke og velsignelse for de mennesker som her skal bygge sine hjem."

Innvielsen av Eydehavn

Opprettet av brit
© Aust-Agder kulturhistoriske senter
Sist endret 2006-06-12 09:28

AAKS_logo