Gjenstander

Foto: Karl Ragnar Gjertsen/AAks  
Foto: Karl Ragnar Gjertsen/AAks  

Gjenstandssamlingen består av godt over 40.000 registrerte objekter. Disse fordeler seg på kunst- og kulturhistorie fra Arendal og Aust-Agder, geologi og mineralogi, naturhistorie, etnografi, numismatikk.

Vi har en av landets største etnografiske samlinger. Disse gjenstandene er for en stor del gaver fra sjøfolk den gang Arendals flåte seilte på alle hav.

Bare en liten del av de store samlingene er utstilt til en hver tid. Våre gjenstander blir gjort tilgjengelige for publikum på DigitaltMuseum. 

På gjenstandsbloggen vår, gjenstand.no, viser vi frem mangfoldet av gjenstander og historier som finnes i gjenstandssamlingene til Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN.

Søk i våre samlinger på DigitaltMuseum.