Stephansen–Eydes arkiv

Regnskap for briggen 17 mai. 1836  
Regnskap for briggen 17 mai. 1836  
Stephansen–Eydes arkiv er et bedriftsarkiv som dokumenterer etablering og drift av en av pionerene innen spesialisert drift av seilskuter i internasjonal langfart.

I 1832 kjøpte sjøkapteinen Lauritz Christian Stephansen (1801-1863) sin første skute. Stephansen etablerte også skipsverft og tegnet flere av skutene han fikk bygd. Stephansen var en av pionerene innen langfart med seilskip i starten av 1800-tallet og etablerte allerede i 1837 en direkterute mellom Bordeaux og New Orleans.

I 1851 gikk svigersønnen Samuel Eyde (1819-1902), far til den senere industrigründeren Sam Eyde, inn i rederiet. Da Stephansen døde 8. august 1863 overtok Eyde delvis rederiet, sammen med Lauritz Christians bror Julius Stephansen (1818-1894).

Rederiet ble i løpet av perioden et av de største rederiene i Arendal – en by som i samtiden utviklet seg til å bli Norges største sjøfartsby. Arkivet etter Stephansen-Eyde representerer dermed både de store rederiene i Aust-Agder, men også den rederivirksomheten som i stor grad drev med fraktfart mellom tredjeland.

Arkivet utgjør 14,2 hyllemeter og består av korrespondanse, tegninger, kontrakter, regnskap, og forhandlingsprotokoller. Arkivet består også av dokumenter knyttet til rederiets fartøyer ordnet etter fartøynavn.

På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. 

På avtrykk.no finner du historier fra arkivet - Sjømenn på rømmen i New York i 1837.