Aust-Agder museum og arkiv er en av fire samarbeidspartnere som utgjør Rådet for Forskernettverket Agder. Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet for forskernettverk Agder ledes fra UiA, med representanter fra Aust-Agder museum og arkiv (AAma), Statsarkivet i Vest-Agder (SAK) og Vest-Agder-museet (VAM).

Historikere ved UiA har gjennom en årrekke tatt initiativ til samlinger om regionalhistoriske emner. Årlige «Sommerseminar i historie» er blitt holdt fra 1970-tallet og fram til 2001, først i regi av historikere tilknyttet Agder distriktshøgskole, seinere Institutt for historie ved Høgskolen i Agder.

Gjennom Agderseminaret har vi fra 2007 tatt opp igjen denne gode tradisjonen, med et seminar lagt til høsten. Tiltaket planlegges og gjennomføres i samarbeid med rådet for Forskernettverk Agder (se inforute nedenfor). Siktemålet er nå som før, å samle forskere på beslektede felt, samtidig som vi legger opp til å nå det allmenne publikum med interesse for historie og samfunnsutvikling. Arrangementet er vekselsvis lagt til Aust- og Vest-Agder fylke, og har jevnt over hatt god oppslutning (50-90 deltakere).

I lys av aktuelle faglige perspektiver blir landsdelens historie satt inn i en videre nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi legger vekt på at foredragene skal holde høy faglig standard, og seminaret er årlig blitt fulgt opp med en antologi etter at foredrag er omarbeidd til artikler.

Det faglige ansvaret er lagt til historikermiljøet ved UiA, mens AAma og UiA har vekslet om å ta praktisk arrangementsansvar.

Seminaret finansieres dels ved seminaravgift, dels ved egeninnsats fra institusjonene som står bak arrangementet: UiA, SAK, VAM og AAma.

 

Program, oversikt

Agderseminaret 2007, fredag 12. og lørdag 13. oktober på Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks), Arendal

Egdene og de ti bud – Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse. Foredragsholdere: Øystein Rian, Ingeborg Fløystad, Terje Sødal, Margit Løyland, Harald Olsen, Ole G. Gausdal, Bjørg Seland, Nils Justvik, Pål Repstad

Agderseminaret 2008, fredag 10. og lørdag 11. oktober på UiA, Gimlemoen

Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Foredragsholdere: Jan Erik Grindheim, Kjell-Olav Masdalen, Kjell Bråstad, Dag Hundstad, May-Linda Magnussen, Einar Niemi, Nils Kolle, Arne Isaksen, Jon P. Knudsen

Agderseminaret 2009, fredag 16. og lørdag 17. oktober på AAks, Arendal

Sørlandsk kultur – mangfoldet og motsetningene. Foredragsholdere: Frank Meyer, Berit Eide Johnsen, Jan Henrik Munksgaard, Siv Ringdal (forfall, erstattet m. Arnsten Ariansen, dokumentarfilm), Bjørg Seland, Helge Røed, Anne Tone Aanby, Stein Gauslaa

Agderseminaret 2010, fredag 15. og lørdag 16. oktober på UiA, Gimlemoen

Formidling – Bruk og misbruk av historie. Foredragsholdere: Jonas Frykman, Kathrin Pabst, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Bjørn Tore Rosendahl, May-Brith Ohman Nielsen, Gunhild Aaby, Olaf Aagedal, Roger Tronstad, Berit Eide Johnsen, Per Strömberg

Agderseminaret 2011, fredag 14. og lørdag 15. oktober på AAks, Arendal

Den vanskelige historien – Fellesskap, erindring og glemsel. Foredragsholdere: Bernard Eric Jensen, Jorunn Sem Fure, Kjetil Grødum, Lene Walle, Oddbjørn Johannessen, Ingvild Ruhaven, Knut Sprauten, Halvor Fjermeros, Hilde Moi

Agderseminaret 2012, torsdag 11. og fredag 12. oktober på UiA, Gimlemoen

Sørlandet og utlandet. Foredragsholdere: Knut Kjeldstadli, Jan Henrik Munksgaard, Finn-Einar Eliassen, Gustav Sætra, Olav Arild Abrahamsen, Bjørg Seland, Berit Eide Johnsen, Siv Ringdal, Dag Hundstad, Thorunn lunde (forfall), Pål Thonstad Sandvik

Agderseminaret 2013, torsdag 10. og fredag 11. oktober på UiA, Gimlemoen

Gud og mammon – Religion og næringsliv. Foredragsholdere: Ole P. Riis, Nils Gilje, Ola H. Grytten, Søren Byskov, Knut Dørum, Andreas Hompland, Nils M. Justvik, Bjørg Seland, Olav A. Abrahamsen, Ingunn F. Breistein.

Agderseminaret 2014, torsdag 23. og fredag 24. oktober på KUBEN, Arendal.

Selvstendighet og nasjonsbygging 1814-2014. Foredragsholdere: Dag Michalsen, Bente Engelsen, Arild Stubhaug, Berit Eide Johnsen, Knut Dørum, Øyvind Østerud, Kjell-Olav Masdalen, Magnhild Vollan, Gunhild Aaby, Walid al-Kubaisi.

Agderseminaret 2015, torsdag 22. til fredag 23. oktober på Radisson Blu Caledonian Hotel, Kristiansand.

Hvorfor er vi ikke ferdig med krigen? Foredragsholdere: Hans Fredrik Dahl, Odd-Bjørn Fure, Thomas V. H. Hagen, Hans Otto Frøland, Endre Wrånes, Svein Egil Omdal, Erik Poppe, Erling Sandmo, May-Brith Ohman Nielsen.

Agderseminaret 2016, torsdag 13. og fredag 14. oktober på UiA, Gimlemoen.

På vandring og på flukt: Migrasjon i historisk perspektiv. Foredragsholdere: Knut Kjelstadli, Henrik Olav Mathiesen, Berit Eide Johnsen, Roger Kvarsvik, David Mauk, Ann Elisabeth Laksfoss Hansen, Øyvind Tønnesson, Hanne Sortevik Haaland og Hege Wallevik, Maryann Jortveit, Ann-Margit Austenå

Agderseminaret 2017, torsdag 19. og fredag 20. oktober på KUBEN, Arendal.

Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. Foredragsholdere: Hilde Sandvik, Trond Bjerkås, Margit Løyland, Bjørg Seland, Eirik Wiik Sundvall, Nik Brandal, Charlie Krautwald, Trine Rogg Korsvik, Gjemund Orrego Bjørndahl, Lars Gule.

 

Agderseminaret – publikasjoner

Anne Tone Aanby (red.): Egdene og de ti bud – Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse ca. 16-2000. Aust-Agder kulturhistoriske senter 2008.

Bjørg Seland (red.): Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Høyskoleforlaget 2009.

Berit Eide Johnsen (red.): Sørlandsk kultur – Mangfoldet og motsetningene. Høyskoleforlaget 2010.

Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst (red.): Formidling – Bruk og misbruk av historie. Høyskoleforlaget 2011.

Bjørg Seland (red.): Den vanskelige historien – Fellesskap, erindring og glemsel. Cappelen Damm / Høyskoleforlaget 2012.

Berit Eide Johnsen (red.): Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning. Cappelen Damm Akademisk 2013.

Bjørg Seland (red.): Gud og Mammon – Religion og næringsliv. Cappelen Damm Akademisk 2014.

Bjørg Seland (red.): Selvstendighet og nasjonsbygging 1814-2014. Cappelen Damm Akademisk 2015.

Berit Eide Johnsen (red.): På vandring og på flukt – Migrasjon i historisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk 2017. Åpen tilgang.

Bjørg Seland (red.): Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. Cappelen Damm Akademisk 2018. Åpen tilgang.