Sommerseminarene i historie 1975-2000

Rikssamlingstid på Agder. Historie – dikting – arkeologi. Seminar 1975. Antologi 1976, Agder distriktshøgskole.

Peder Claussøn Friis – samtid og miljø på Agder. Seminar 1984. Antologi 1986, Agder distriktshøgskole.

Jernverk på Agder. Seminar 1985. Antologi 1986, Agder distriktshøgskole.

Kyrkja i lokalsamfunnet. Seminar 1986. Antologi 1987, Agder distriktshøgskole.                             

Sjøfolks hverdag. Seminar 1987. Antologi 1989, Agder distriktshøgskole.

Arbeidsvandringer på Agder. Seminar 1988. Antologi 1990, Agder distriktshøgskole.

Opprør på Agder. Seminar 1989. Antologi 1996 Agder distriktshøgskole.

Vekkingsrørsler på Agder. Seminar 1990. Antologi 1992, Agder distriktshøgskole.

Okkupasjonen 1940-45. Seminar 1991. Agder Historielag.

Bydannelser på Agder. Seminar 1992. Antologi 1995, Vest-Agder Fylkesmuseum.

Fellesskap i bygdesamfunnet. Seminar 1993. Antologi 1994, Agder distriktshøgskole.

Sørlandsrederiene - myter og realiteter. Seminar 1994. Ikke utgitt antologi.

Trelast – skogbruk. Seminar 1995. Antologi 1996, Agder distriktshøgskole.

Kvinners liv og arbeid. Seminar 1996. Antologi 1998 Vest-Agder Fylkesmuseum.

Kristian Lofthus og hans tid. Seminar 1997. Antologi 1998, Høgskolen i Agder.

Agderbenken – Stortingsrepresentanter. Seminar 1998. Antologi 1999, Høgskolen i Agder.

Agder i fjern fortid. Seminar 1999. Antologi 2000, Høgskolen i Agder.

Vestre Moland kirke 800 år. Seminar 2000. Antologi 2002, Høgskolen i Agder.