Forskningsprosjekter ved KUBEN

Pergamentbrev utstedt av lagmannen Jon Simonssøn på Halshaug 15. mai 1564. Dokumentet er del av diplomsamlingen ved KUBEN, AA 139. Teksten er publisert i Diplomatarium Norvegicum, bd. VII nr. 800.  
Pergamentbrev utstedt av lagmannen Jon Simonssøn på Halshaug 15. mai 1564. Dokumentet er del av diplomsamlingen ved KUBEN, AA 139. Teksten er publisert i Diplomatarium Norvegicum, bd. VII nr. 800.  

Løpende forskningsprosjekter per dags dato:

  • Hilde Austarheim: Merdøgaard - fra hjem til museum
  • Marianne Eldorhagen: FoU-prosjekt med kartlegging av KUBENs arkeologisamling.
  • Invild Velure: Fredensborg etter forliset - bergingsarbeid og forviklinger våren 1769. 
  • Anne Klippenvåg Pettersen: Motivene bak museumsdannelsen i Arendal i 1832.
  • Kristoffer Vadum: Faglige nettverk og agenter i distriktene - innsamling av middelalderkilder ved museet i Arendal ca. 1832-1870.
  • Monika K. Håland: Arendal som antirasistisk sone.

Andre relevante prosjekter: se Forskernettverk Agders oversikt over regionalhistoriske forskningsoppgaver (2007).