Kart over Aust-Agder


På dette nettstedet lar vi et utvalg av fotografier, vise hvordan landskap i Aust-Agder har endret seg i løpet av de siste 150 årene.

De fleste motivene er knyttet til endringer i kultur-landskapet, men noen av fotografiene vil også vise ulike typer av naturlandskap.

Basert på fotografiene, har vi laget flere oppgaver for elever i 8. til 10. trinn i grunnskolen, og elever i videregående opplæring.

Oppgavene er tilpasset kompetansemål i geografi og historie.

  Landskapet som omgir oss, er i stadig endring. Noen endringer er store og tydelige, mens andre er knapt synbare. Noen endringer skjer raskt og voldsomt, mens andre foregår langsomt og er knapt merkbare. Noen endringer står naturkreftene bak, mens andre er menneskeskapte. Noen endringer gleder vi oss over, mens andre skulle vi gjerne ha ugjort.  

  Get Adobe Flash player