Angelstad

Våningshuset på Angelstad  
Utskjæring på vegg  
Inngangsparti med halvdør  
Våningshuset på Angelstad  
Våningshuset er av Nedenestypen. Det består av to «timrer» eller tømmerkjerner med svalganger mellom og på langs. Huset er fredet og bare helt minimalt endret siden det ble bygd en gang midt på 1700-tallet.

Østre Angelstad var på 1800-tallet et sentralt sted med skysstasjon på Vestlandske hovedvei som den gang gikk gjennom tunet. Herfra ble det skysset vestover til Brekka i Austre Moland, eller østover til Søndeled. I tiden som skysstasjon hadde man både gjestgiveri, utskjenkning og mulignes også postkontor her.

I 1838, etter innføringen av formannskapsloven ble det første amtstinget i Aust-Agder avholdt her. Angelstad kan derfor nærmest regnes som en slags "Eidsvoldsbygning" for det lokale kommunale selvstyret i Aust-Agder.

På slutten av 1700-tallet til opp mot ca 1880 var Angelstad en av de største og mest veldrevne gårdene på Holt.

Huset er stort sett uforandret siden oppføring, og dette var en viktig begrunnelse da Riksantikvaren i 1975 fredet våningshuset. Veggbehandling, dører og belistning bærer preg av 1700-tallet med mange fine detaljer.

En liten kuriositet: Mestertyven Gjest Baardsen har overnattet på Angelstad.

Utskjæring på vegg  
Inngangsparti med halvdør