Smittevernreglar for Elvarheim museum 2020

På grunn av Covid -19 er det visse reglar og begrensningar for besøk på Elvarheim museum i 2020. Reglane bygger på Museumsforbundets veileder 23.04.2020.

Personar som er smitta av korona, sit i karantene eller som har symptom på luftvegsinfeksjon, som feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand får ikkje besøke museet eller vere på arbeid.

 • Museet er ope for inntil 4 personar om gongen. Familiegrupper/nære relasjonar kan vere fleire.
 • Dersom det er fleire besøkande, må dei vente i kø utanfor museet, med minimum 1 meters avstand mellom personane.
 • Det må vere minimum 1 meters avstand mellom personar som oppheld seg inne på museet.
 • All forflytning mellom utstillingane skal skje til høgre, dvs i denne rekkefølga: Aslakrommet – sommarutstillinga - draktutstillinga – knivrommet - blåbær/bjørn/fuglerom – beverutstillinga.
 • Alle besøkande skal sprite hendene ved inngangen før besøket.
 • Generelle reglar for handvask og hosting gjeld før og under museumsbesøket.
 • Gjenstandar og montrar skal ikkje berørast.
 • Betaling skal skje utan bruk av kontantar, med betalingskort eller vipps.
 • Det er ikkje matservering
 • Det blir begrensa sal av varer i museumsbutikken.
 • Museet blir reingjort dagleg.