Det vesle folket

Utstillinga “Det vesle folket” er laga av firmaet Naturexpo a/s, og viser beverens liv over og undre vatn.


Vi er stolte over å kunne presentere denne utstillinga i beverkommunen Åmli. 

Beveren er eitt av Åmlis store bidrag til verdensarven. Beveren var utrydda i dei fleste europeiske land på slutten av 1800-talet. I dag finst det rundt ein halv million bever - dei fleste etterkommarar etter bever frå Åmli!