Opningstider Elvarheim museum 2020

Elvarheim museum er ope tysdag-søndag kl 11-16 frå 30.06-16.08 2020 + søndagar ut september.

For besøk av grupper utanom opningstid, kontakt museet på telefon 371846264