Praktisk info

 

Adresse:

Elvarheim Museum
c/o Åmli kommune, Gata 5

4865 Åmli

Fakturaadresse:

Aust-Agder museum og arkiv IKS v/Elvarheim museum

Parkveien 16

4838 Arendal

Ressursnummer 464334

 

Tlf i opningstid: 37 08 14 06
Tlf utanom opningstid: 37 18 52 64

post@amli.kommune.no

Heimeside: kubenarendal.no/elvarheim

Facebook og Instagram: Elvarheim museum

 

Ope tysdag – søndag mellom kl. 11.00 og 16.00 fra 10. juni til 20. august + søndagar i september.

Prisar:

  • Vaksne kr. 50 kr
  • Barn opp til 15 år: gratis  
  • Omvising for grupper 200 kr i tillegg til inngangsbillett i opningstida. 500 kr i tillegg til inngangsbillett utanom opningsitda.

For omvising utanom sesongen, kontakt museumsstyrar Tonje Ramse Trædal på tlf. 37184264.

Elvarheim museum er ein del av Aust-Agder museum og arkiv.