Bøker og hefter

Museets egen publikasjon

Eydehavn Museets hefte inneholder tekst og bilder fra hovedutstillingen. Denne beskriver i store trekk utviklingen  på Eydehavn i nyere tid.
Kr 50,-. 

Andre hefter og tidsskifter

Stokken historielag utgir årsskriftet "Stokken", som museet selger flere årganger av.
Kr. 50,- stk.
Kr. 100,- pakkepris fem stk.

Nils Hjelmtveit: 1892-1985, jubileumsskrift med artikler om Hjelmtveits liv og virke nasjonalt, regionalt og lokalt her i Stokken.


Bøker:

Arne Johannes Myrdal:  Et liv i kamp, av Gjermund Orrego Bjørndahl.

Aust-Agder Arv, årbøkene til Aust-Agder museum og arkiv.

Eydehavn: Fortellinger om et industristed, av Helge Røed.

Trekk av Stokkens historie, bygdebok av Harald Berntsen.

Slusk, av Henning Glad.

Sørfjell i 100 år: Idrettsglede og frivillighet, av Gjermund Orrego Bjørndal.

I tillegg selger vi bøker om Arendal Smelteverk; Austre Moland kirke;  Stokken kirke; og om kirkeskip i Aust-Agder.


Museet har også en boksamling med ca 150 titler som er tilgjengelige for publikum.