Eydehavn Museet

AAKSDF200903002
AAKSDF200903002
Eydehavn Museet er et industri- og arbeidermuseum i Arendal kommune. Museet åpnet i 1982 og ligger i Nesbyen på Eydehavn, som i dag er et antikvarisk spesialområde.

I Nesbyen på Eydehavn ble det i årene 1913 til 1916 oppført 12 murgårder som arbeider- og funksjonærboliger for ansatte ved Det Norske Nitridaktieselskap (Nitriden). Standarden i murgårdene var på den tiden svært moderne med innlagt strøm til belysning og kaldt vann i hver leilighet, samt vannklosett i kjelleren.

Etter at Nitriden ble nedlagt i 1975, overtok Moland kommune boligene. En firemannsbolig ble omgjort til museum. Man ønsket å ta vare på historien om det moderne industristedet Eydehavn fra etableringen i 1913 og fram til vår tid. De to hjørnesteinsbedriftene Arendal Smelteverk og Nitriden fikk en sentral plass. I dag er det Arendal kommune som eier murgårdene og museet.

Museet har en fast utstilling i 1. etasje om Eydehavnsamfunnet. Utstillingen rommer mange spennende temaer knyttet til industrien og samfunnet her. 

Museets 2. etasje rommer en leilighet restaurert og innredet som en arbeiderbolig fra 1920-årene. De øvrige lokalene inneholder Sam Eyde-rommet, som benyttes til møterom, fagbevegelsens rom med bl.a. fagforeningsfaner og utstillingen "Marens minner", en utstilling om kystkvinners arbeid i eldre tid. Museet har i tillegg skiftende utstillinger og magasin i kjelleren.

I jubileumsåret 2013 åpnet vi en utendørs utstilling plassert i Eydehavns gater. Utstillingen er basert på gatenavn med personnavn og gir et innblikk i Eydehavns historie gjennom disse personene. Utstillingen er fortsatt åpen, hele året, hele døgnet.