Salg av bøker og hefter

Museets egen publikasjon

Eydehavn Museet har utgitt et eget hefte, som inneholder både tekst og bilder hentet fra vår hovedutstilling. Utstillingen beskriver i store trekk utviklingen her på Eydehavn i nyere tid. Heftet koster kr 50,-. 

Andre hefter og tidsskifter

Stokken historielag utgir et årsskrift kalt "Stokken". Av disse selger museet flere årganger. Det er også mulig å kjøpe flere utgaver i en pakke.

I 2017 ble det utgitt et jubileumsskrift i forbindelse med 125-årsjubileet for Nils Hjelmtveits fødsel. Flere artikler forteller om Hjelmtveits liv og virke både nasjonalt, regionalt og lokalt her i Stokken.

Museet selger følgende bøker:

Harald Berntsens bygdebok "Trekk av Stokkens historie".

Enkelte utgaver av Aust-Agder kulturhistoriske senters årbok; Aust-Agder Arv.

Jubileumsboka for IL Sørfjell fra 2016  "Sørfjell i 100 år» av Gjermund Orrego Bjørndal.

Boka "Eydehavn. Fortellinger om et industristed" av Helge Røed som ble utgitt til Eydehavns 100-årsjubileum i 2013.

Vi har også en bok om Arendal Smelteverk, om Austre Moland kirke, om Stokken kirke og om kirkeskip i Aust-Agder.