VELKOMMEN TIL TEMAKVELD PÅ MUSEET - STOKKEN KOMMUNE 100 ÅR

STOKKEN KOMMUNE 100 ÅR - FOREDRAG MED ODDBJØRN JOHANNNESSEN

Eydehavn Museet vil markere Stokken kommunes 100-årsjubileum. Museet har derfor invitert tidligere eydehavnsmann Oddbjørn Johannessen (amanuensis i nordisk litteraturvitenskap) til å fortelle litt om omstendighetene rundt etableringen og avviklingen av Stokken kommune.

NeskilenNeskilen 1921

I 1919 - for akkurat 100 år siden, ble området Stokken skilt ut som en egen kommune fra moderkommunen Moland. Den gangen skjedde altså det motsatte av det som skjer i dag, nemlig at mange kommuner og regioner blir slått sammen.

Stokken SkoleEydehavn skole 1937

Hvordan kom egentlig opprettelsen av Stokken kommune i stand? Hvem var det som ønsket å etablere en egen liten kommune ute ved kysten, og hvorfor fikk Stokken den avgrensningen den fikk? Hvordan lot det seg egentlig gjøre og hvordan var forholdet til naboene Holt/Flosta, Austre Moland og Arendal?

Stokken Herredsstyre

Stokken Arbeiderpartis Styre Ved 29 Aarsjubileet 1936 001

Stokken kommune fikk et forholdsvis kort liv – den ble avviklet igjen i 1962 – for å bli en del av nye store Moland kommune. Hvilke krefter var det som virket rundt etableringen av den nye storkommunen Moland i 1962, og var det store motsetninger i denne prosessen?

VELKOMMEN TIL ET SPENNENDE FOREDRAG

EYDEHAVN MUSEET ONSDAG 23. OKTOBER 2019 – KL. 19.00 (kaker og kaffe på museet)