Se "Tidsreisen" del 1 - om gruvedriften og skipsbyggingen i Stokken

"Tidsreisen" er en serie med digitale fortellinger om Eydehavns historie.

"Tidsreisen" består av 5 uike deler

I del 1 får vi høre Jan Arild Andersen og Gjermund O. Bjørndahl fortelle om de to viktigste næringene i Stokken før den store industrisatsingen startet - gruvedrift og skipsbygging.

Jan Arild Andersen har stor kunnskap om gruvedriftens historie i dette området, og han har vært guide på mange vandringer mellom de gamle gruvene i Neskilområdet.

Fra Gruvevandring I Neskilen Med Jan Arild 2018 3

Gruven "Gamle Aslak" er dyp - den går hele 200 meter ned.Gamle Aslak 200 Meter Fra Gruvevandring I Neskilen Med Jan Arild 2018 P

Gjermund O. Bjørndahl har skrevet om skipsbyggingen i Stokken i sin masteroppgave i historie, og han vil gi oss et spennende innblikk i denne virksomheten.

Landboe2

"Tidsreisen" del 1 kan du se via denne lenken:

https://www.youtube.com/watch?v=hPS0sWqqzvc

"Tidsreisen" er et samarbeid mellom Eydehavn Museet/styret og avisen Frolendingen v/Raymond Martinsen