EYDEHAVN, HVA NÅ?

Årets seminar handler om identitet, forankring og framtid.

EYB 02353

Tema og innledere er:

 • Nesbyen, verneverdig kulturlandskap, like viktig for Eydehavn som Tyholmen er for Arendal. Betydning for stedets og innbyggernes identitet. V/ Nora Moberg Lillegård, byggesak og reguleringsplan, Arendal kommune
 • Mitt Eydehavn, utfordringer. V/Jan Harald Gustavsen, hjemvendt Eydehavnsgutt etter mer enn 40 år som industrileder på østlandet.
 • Vi får se foto fra skogen på Eydehavn, og Venche Vigerstøl vil fortelle en liten historie
 • Pause, med bevertning (lapskaus, kaffe, kaker)
 • Eydehavn har flere grendehus og forsamlingshus enn noe annet bydelssenter i Arendal. Hva forteller det? Om Eydehavns historisk rike foreningsliv og mange ledere og tillitsvalgte med organisasjonskompetanse. Om IL Sørfjell i dag. Presentasjon av utviklingsplaner for YX Eydehavn. V/ kultur- og næringsrådgiver Ole Tom Tjuslia, og Runo Nygård, leder i IL Sørfjell.
  • Omorganisering innen veisektoren. Utvidet rolle for fylkeskommunen. Hva skal vi forholde oss til i framtida? Hvilke konsekvenser får det for arbeidet med f.eks. ny vei til Arendal havn på Eydehavn. V/ Ola Olsbu, plan- og samferdselssjef i Aust-Agder fylkeskommune og påtroppende fylkesdirektør for samferdsel i nye Agder fylkeskommune.
  • TID OG STED:
  • LØRDAG 28. SEPTEMBER KL. 10.00-14.00.  KULTURHUSET PÅ EYDEHAVN

  PROGRAMPLAKAT: