Foredrag i arkeologi

Søndag 12.mai kl.14.00 inviterer vi til foredraget : Steinalder i Aust-Agder - sett fra havets bunn.

Arkeolog Svein Vatsvåg Nilsen presenterer foreløpige resultater fra de arkeologiske undersøkelsene på Jortveit i Grimstad.

Til forskjell fra vannlige arkeologiske utgravninger, som  foregår på land, gir Jortveit et perspektiv på steinalderen sett fra havets bunn. Funnene fra Jortveit settes inn i kulturhistorisk kontekst, hvor havets ressurser og muligheter trekkes frem og diskuteres på en ny måte.