Maritime arkiver på KUBEN

Nylig ble 13 seilskutearkiver på KUBEN en del av Norges dokumentarv, men visste du at KUBEN oppbevarer 300 arkiver som samlet inneholder 1 200 meter med maritim historie?

Sjøfart har vært en veldig viktig næringsvei i Aust-Agder, noe som igjen viser seg i både gjenstandssamlingene og arkivsamlingene ved KUBEN.

Nå er det utarbeidet en oversikt over samtlige maritime arkivene oppbevart på KUBEN. 

I den maritime emnekatalogen får du oversikt over hvilke maritime arkiver og arkivsamlinger som finnes ved KUBEN, samt informasjon om hvem som har skapt eller samlet disse arkivene.

Katalogen er inndelt i ti maritime emner. Det er: Rederier, personarkiv, fartøy, foreninger og organisasjoner, maritim forretningsdrift, skipsbygging og verft, sjøforsikring, utdanning samt annet. 

Samtlige arkiver er tilgjengelig på KUBENs lesesal.