Kulturkveld - Peter Dahl

Finn Einar Eliassen
Prof.em.Finn-Einar Eliassen  
Finn Einar Eliassen
Prof.em.Finn-Einar Eliassen  
Onsdag 24. april kl.19.00 inviterer vi til foredrag : Peter Dahl fra Fjære - et globalt liv i Opplysningstiden

Prof. emritus, Finn-Einar Eliassen forteller om livet til Peter Dahl som var grunnleggeren av Dahlske vgs i Grimstad.

Peter Dahl var født i Fjære i 1747, gikk til sjøs i ung alder og gjorde en strålende karriere. Som skipper, kjøpmann og reder la han seg opp en stor formue. Han dro på dannelsesreise i Europa og samlet kunst og bøker.

Vi holder åpent fram til kl. 20.00 og det er gratis inngang til museet den dagen.