Seilskutearkivene fra Aust-Agder innlemmet i UNESCO-register

Bilde 1
Arkivar ved Aust-Agder museum og arkiv Yngve Schulstad Kristensen viser stolt frem diplomet som viser at seilskutearkivene fra Aust-Agder er blitt en del av Norges dokumentarv.  
Memory Of The World
Bilde 1
Arkivar ved Aust-Agder museum og arkiv Yngve Schulstad Kristensen viser stolt frem diplomet som viser at seilskutearkivene fra Aust-Agder er blitt en del av Norges dokumentarv.  
Fredag 7. desember 2018 ble 13 seilskutearkiver fra Aust-Agder innlemmet i Norges dokumentarv.

Seilskutearkivene fra Aust-Agder har dermed fått innpass på en eksklusiv liste med Norges viktigste dokumenter.

Norges dokumentarv omfatter de viktigste dokumentene i Norgeshistorien. Registeret er en nasjonal utgave av UNESCOs Memory of the World-program, som skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre verdens dokumentarv. Registeret omfatter om lag 100 innførsler, deriblant flere ikoniske kilder til norsk historie, slik som Norges grunnlov fra 1814, originalmanuskriptet til «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen og Roald Amundsens film fra Sydpolen. 

At seilskutearkivene fra Aust-Agder ble innlemmet i det gode selskap er ingen tilfeldighet. På 1800-tallet var Aust-Agder-kysten blant de ledene sjøfartsregionene i landet – i en periode også den aller fremste. Mye av denne historien er dokumentert i arkiver oppbevart på Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN i Arendal.

De 13 utvalgte seilskutearkivene fra Aust-Agder baserer seg på en geografisk fordeling slik at hele kysten i Aust-Agder er representert.  Arkivene dokumenterer også ulike sider ved seilskutetidens vekst og fall for perioden 1820-1920.

Du finner mer informasjon om de 13 seilskutearkivene på Seilskutearkivene fra Aust-Agder.

Memory Of The World