Foredrag: Silkekjole og Strieforkle

Torsdag 15. nov vil Hilde L. Austarheim holde foredrag med tittelen «Silkekjole og strieforkle. Kvinnene på Merdø på 1700- og 1800-tallet».

Aust-Agder museums- og arkivlag invitere til foredrag på KUBEN 15. nov kl 19. Hilde L. Austarheim (mag.art. etnologi) har forsket på skiftemateriale fra slutten av 1600-tallet og utover på 1700-tallet. Dette gir et innblikk i den avdødes eiendommer og eiendeler og også deres «Gangklæder», både kvinners og menns. 

Hva slags klær hadde kvinnene i uthavna Merdø på 1700-tallet? Her hadde de stadig skipsbesøk fra utlandet og mange av mennene seilte til fremmede havner. Utenlandske varer og nye impulser preget kystmiljøene hvor handel og sjøfart var de viktigste næringene. Men samfunnet besto både av velstående skipperborgere og folk som strevde med sitt levebrød og sine inntekter. Det blir også noen sidesprang til mennenes eiendeler og også til hendelser hvor kvinnene kommer med sine synpunkter.

Foredraget blir illustrert bl.a. med bilder fra museets samlinger, og vi vil også vise fram noen klær fra 1700-tallet denne kvelden. Det gjelder bl.a. noen brudetrøyer/silketrøyer, verdifulle plagg som er blitt bevart gjennom tidene.

Etter foredraget blir det anledning til kommentarer og spørsmål til foredragsholderen.

 

AAM.00420.

Foto: AAM.00081, silketrøye fra Neskilen fra slutten av 1700-tallet.

Møtet er åpent og gratis for lagets medlemmer. Det blir en enkel servering (kaffe og søsterkake). Ikke-medlemmer er også hjertelig velkommen mot kr 50.- i inngangspenger.