Bodil har 3-årig handelsskole, markedsføringslinje, og er arkivar for AAma. I tillegg arbeider hun med regnskap og fakturabehandling.