Håkon er utdannet historiker og forsker med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Ved siden av egen forskning har Håkon oppgaver knyttet til koordinering av forskningen ved Aust-Agder museum og arkiv, han sitter i redaksjonskomiteen for Aust-Agder-Arv, og han koordinerer historikerspalten I et historisk lys i Agderposten sammen med Kristoffer Vadum.