Monica Mei Ehly Løvald

Magasinforvalter
Monica Mei Ehly Løvald

Monica er utdannet gjenstandskonservator og jobber med bevaring av KUBENs samlinger, forvaltning av gjenstandsmagasinene og annen samlingsforvaltning.

T: 96095305
E: monica.lovald@aama.no