Monica er utdannet gjenstandskonservator og jobber med bevaring av KUBENs samlinger, forvaltning av gjenstandsmagasinene og annen samlingsforvaltning.