Snorre er utdannet historiker. Han har den daglige ledelsen av Arkivavdelingens virksomhet. Snorre jobber innenfor flere fagfelt, men med hovedvekt på digitale arkiv, prosjektoppfølging og arkivrådgivning. Er du usikker på hvem du skal henvende deg til i Arkivavdelingen eller rett og slett ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med Snorre.