Årsprogram 2018

Alle oppsatte møter holdes på Kuben, Aust-Agder museum og arkiv, Parkveien 16, Arendal.

Torsdag 8. mars Årsmøte

18.00      Årsmøtesaker
19.00     

Gustav Grunde Sætra

er førsteamanuensis ved UiA i Kristiansand. Sammen med Berit Eide Johnsen har han på Portal forlag utgitt boka «Sørlandsk skipsfart 1600-1920» der Gustav Grunde Sætra skrev del 1, perioden 1600-1814 og Berit Eide Johnsen del 2, 1814-1920. For denne boka fikk de to Sørlandets litteraturpris innen sakprosa. Temaet for dette foredraget vil bli:

«Sørlandsk skipsfart 1600-1814».

Torsdag 12. april

19.00     

Arne Torp

pensjonert professor i nordisk språkvitenskap; har særlig arbeidd med språkhistorie og dialekter. Har bl.a. skrevet populærvitenskapelige bøker om dialekter på Agder og lærebøker for videregående skole og universitet.

 Temaet er: Knud Knudsen – husmannssønnen fra Hesthagen i Holt som ble overlærer i Kristiania og en av Norges viktigste skole- og språkreformatorer. 

Torsdag 13. september

19.00      

Tore L. Nilsen

er historiker og forfatter og tidligere direktør ved Bergens Sjøfartsmuseum. Han har skrevet en rekke artikler om sjøfartshistoriske emner, blant annet boka «Blant slaver og sjørøvere. En Bergensskippers forunderlige skjebne». Denne gangen blir temaet dansk-norsk slavefart generelt og det norske bidraget spesielt.

Torsdag 15. november     

19.00    

Hilde L. Austarheim

mag. art. etnologi, konservator på KUBEN,  har stått bak flere utstillingsproduksjoner, bl.a. «Contrari Vind» og «Krakket i Arendal - en fortiet historie». Hun har skrevet en rekke lokalhistoriske artikler, spesielt fra Arendal, og om kvinnehistorie. Hilde L. Austarheim gav ut boka «Merdø- den gamle uthavna» i 2014. Vi vil bli bedre kjent med de som levde på Merdø, særlig kvinnene. Temaet i dette foredraget er nemlig: «Silkekjole og strieforkle. Kvinnene på Merdø på 1700 og 1800-tallet».


Møtested og tidspunkt i forbindelse med lansering av årboken for 2018 annonseres når årboken er ferdig.