Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aust-Agder Museums- og Arkivlag

Hvordan bli medlem

Årsprogram 2018

Aust-Agder Museums- og Arkivlag har i dag ca. 350 medlemmer. Medlemsmassen består av personlige medlemmer, historielag, firmaer og institusjoner. Det holdes fire åpne møter i året med foredragsholdere som er spesialister innenfor sine felt. Medlemskap inkluderer årboken Aust-Agder-Arv. Aust-Agder Museums- og Arkivlag ønsker å være et forum for kulturinteresserte i hele fylket.

Aust-Agder Museums- og Arkivlag ble stiftet 1. november 1952 etter initiativ av fylkesmann Nils Hjelmtveit, Arendals ordfører Jens Thommesen og museumskonservator, senere fylkeskonservator Albert Ugland. Foranledningen var at Arendal Museum (opprettet 1832) var blitt fylkesmuseum 1. juli 1950. Lagets navn var fra begynnelsen av Aust-Agder Museumslag.  1. juli 1958 ble også Aust-Agder-Arkivet etablert som egen fylkesinstitusjon. Museet og arkivet, ledet av henholdsvis fylkeskonservator og fylkesarkivar, ble dermed likeverdige enheter, og laget fikk sitt fulle navn, Aust-Agder Museums- og Arkivlag.

Aust-Agder Museums- og Arkivlag ble etablert for at fylkets interesserte allmennhet skulle være en integrert del av stiftelsene Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet. Som brukere av museet og arkivet på Langsæ, og givere av gjenstander og arkiv, fikk Museums- og Arkivlaget sterk representasjon i stiftelsenes styrer. Årsmøtet i Aust-Agder Museums- og Arkivlag fungerte som hele institusjonens generalforsamling frem til 2003, da fylkeskommunen overtok eierskapet av samlingene på Langsæ.

Stiftelsene ble formelt avviklet 19. mars 2011, men Aust-Agder Museums- og Arkivlag fortsetter som støtteforening for institusjonen på Langsæ.  Laget har en representant i redaksjonen til årboken Aust-Agder-Arv, og medlemmene bidrar  med faglige artikler. Tema for lagets foredrag er fortrinnsvis relatert til Kubens samlinger.

Nåværende styre har følgende sammensetning:

Leder Sigmund Ekhougen
Nestleder og redaksjonsmedlem Inger-Marie Holm-Olsen
Økonomiansvarlig Eldbjørg Nordvik Westbø
Programansvarlig Alvhild Taraldsen
Vervingsansvarlig Tor Enger
Varamedlem, medlemsansvarlig Jens Magne Føreland
Varamedlem Jon Seldal
Varamedlem, praktisk ansvarlig Terje de Groot

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her
Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen