Hvordan bli medlem av Aust-Agder Museums- og Arkivlag?

Medlemsskap inkluderer gratis adgang til alle foreningens arrangementer og årboken, Aust-Agder-Arv.

En kan melde seg inn på lagets møter eller ta direkte kontakt med

Jens Magne Føreland (medlemsansvarlig)
mobil 901 77 430
e.post:  jensmf@dolemo.no

eller

Tor Enger (vervingsansvarlig)
tlf. 370 955 28
e-post: tur.enger@gmail.com

Det er tre typer medlemskap. For tiden er årskontingenten for

Enkeltmedlemsskap                            kr. 200,-
Familiemedlemskap                            kr. 250,-

Lag, foreninger, institusjoner, selskap og bedrifter 

kr. 250,-

Medlemskontingenten betales inn til

Bankkonto  3000 30 46814

Betalingen adresseres til:

Aust-Agder Museums- og Arkivlag
v/ Fylkeskassereren i Aust-Agder
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

NB: Kontroller at medlemmets navn står på bankgiroen