Økonomirådgiver Aust-Agder museum og arkiv


Vi søker økonomirådgiver i 100% stilling.

Arbeidet omfatter

 • Budsjettarbeid - herunder utarbeidelse av årsbudjett, oppfølging, rapportering, analyse, samt generell økonomistyring og kostnadskontroll.
 • Regnskapsarbeid, herunder årsavslutning, utarbeidelse av årsregnskap, KOSTRA-rapportering, merverdiavgiftsbehandling, bankavstemminger, samt løpende regnskapsarbeid.
 • Systemansvarlig for regnskaps- og økonomisystem.
 • Stillingen inngår i direktørens ledergruppe.


Om deg

 • Vi søker en selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel medarbeider.
 • Du har minimum bachelor i økonomi eller tilsvarende.
 • Du har kjenskap til offentlig økonomistyring, og offentlig eller privat regnskapsførsel.


Vi tilbyr

 • En spennende og variert jobb sammen med mange dyktige medarbeidere.
 • Arbeidssted er Parkveien 16 i Arendal, men du må påregne noe reisevirksomhet.
 • Normal arbeidstid, kl. 0800 - 1530, og vi praktiserer fleksitid.
 • Gode pensjonsvilkår gjennom KLP.


Annet

Søknadsfrist er 2. juni 2020, og søknad leveres via Jobbnorge.

Tiltredelse er 1. november 2020.

Lønn etter avtale.

Spørsmål til stillingen rettes til direktør Jan Ledang, på telefon 915 98 622.