Vaktmeistar Setesdalsmuseet

AAma blei etablert i 2015 då Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS, Setesdalsmuseet IKS og Stiftelsen Grimstad bys museer blei slått saman. AAma har både arkiv- og museumsfunksjonar, og består av tre avdelingar som oppheld seg på tre administrative steder: Kuben i Arendal, Setesdalsmuseet på Rysstad og Sjøfartsmuseet i Aust-Agder i Grimstad.  

Setesdalsmuseet- eit museum på langs. Frå Hovden i nord til Iveland i sør.

Om stillinga

Det er ledig vikariat for 2019 som vaktmestar i 100% stilling med moglegheit for forlenging. 

Arbeidsoppgåver

  • Vedlikehald og tilsyn av museet sine bygg og anlegg.
  • Praktisk tilrettelegging og opprydding i samband med arrangement
  • Brannansvarleg
  • Praktisk utstillingsarbeid
  • Stillinga inneberer også oppgåver innanfor bygningsvern

Ønska kvalifikasjonar

Fagbrev innan byggfag og/eller handverkarfag. Lang erfaring kan kompensere for manglande formell kompetanse. Erfaring frå tilsvarande arbeid, og gjennomføringsevne vil bli vektlagt.

Førarkort klasse BE og T er nødvendig

Personlige egenskaper

Har evne til selvstendig arbeid, prioritering og effektivitet
Er serviceinnstilt
Har gode evner til kommunikasjon og samhandling
Har anlegg for praktisk arbeid og er løsningsorientert

Vi kan tilby

Varierte og utfordrende oppgaver med selvstendig ansvar
Lønn etter avtale
God pensjonsordning gjennom KLP

Spørsmål til stillingen kan rettes til leiar for Setesdalsmuseet, Anna Stella Karlsdottir
telefon 917 21 361 eller anna.stella.karlsdottir@setesdalsmuseet.no