Nettverk

KDRS

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter (KDRS) ble offisielt stiftet 19. mai 2010 i Kommunenes hus i Oslo. Stifterne av det nyetablerte senteret er  IKA Møre og Romsdal, IKA Trøndelag, IKA Finnmark og IKA Kongsberg samt Aust-Agder kulturhistoriske senter.

KDRS er organisert som et samvirkeforetak etter lov om Samvirke. KDRS skal være et ressurssenter for kommunearkivinstitusjonenes digitale arkiv. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten for tjenester knyttet til digitale arkiv. Selskapet kan også selge tjenester knyttet til digitale arkiv utover basistjenester til medlemmer og andre.

Selskapet skal ha tilholdssted i Trondheim, nærmere bestemt i Dora hvor både IKA Trøndelag og Statsarkivet i Trondheim holder til.

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter