Aust-Agder tunet

Enghavehuset  
Hesthaghuset  
Klokkebua  
Enghavehuset  
Friluftsavdelingen som er knyttet til KUBEN på Langsæ kalles Aust-Agder tunet. Det er et anlegg med tre hus - Enghavehuset og Hesthaghuset og Klokkebua.

Enghavehuset fra Barbu

Enghavehuset kommer fra østre bydel i Arendal. Dette var den første bygningen som ble flyttet til det nye friluftsmuseet på Langsæ. Det skjedde 1953. Huset er et typisk våningshus fra sjømanns- og småbrukermiljø i kyststripa på Agder på slutten av 1700-tallet.

Folkene i Enghaven drev småbruk ved siden av sjømannsyrke eller arbeid på skipsverftene.

Bygningen har symetrisk fasade med en stue på hver side av gangen. Kjøkken og kammers er bakenfor. Motivene er hentet fra større velstandshus, men dimensjonene er mindre. Dører og listverk er fint uført.


Hesthaghuset fra Holt

Hesthaghuset er en husmannsstue fra plassen Hesthagen under Holt prestegård. Huset er bygd 1801. Det er et enkelt laftet hus med to rom i første etasje og ett rom i annen etasje, med loft over. På to sider er det svalgang. 1962 ble huset gjenoppført på Aust-Agder-Tunet.

Slik har den økonomiske underklassen bodd i by og bygd, ofte med store familier, av og til med leieboere i tillegg. Den kjente språkreformatoren Knud Knudsen ( 1812 - 1895) er født og oppvokst i huset.


Klokkebua fra Risør

Klokkebua er bygd i første halvdel av 1800-tallet og ble brukt til lager av inventar og utstyr , tauverk for skuter i vinteropplag eller til reparasjon, samt til seilmakerverksted og materiallager for skipsverftet på Holmen i Risør. Verftsklokka hang på hjørnet av huset, derfor navnet.

Klokkebua fra Risør hørte ikke med i planene for bygninger som skulle flyttes til Aust-Agder-Tunet. Men denne store sjøboden har en meget interessant stolpekonstruksjon, og er av høy antikvarisk interesse. Den måtte rives fordi den sto i veien for en moderne industrihall. Løsningen ble å flytte den til Aust-Agder-Museet hvor den fikk plass ved Barbubekken.

Bygningen ble bevart, riktignok langt fra det opprinnelige miljø i sjøkanten hvor den opprinnelig sto. Arbeidet med fundamentering foregikk våren 1973 og i januar 1974 var tekkingen ferdig.

Klokkebua ga plass til en rekke store gjenstander som museet allerede hadde hånd om eller mottok kort tid etter. Klokkebua rommer i dag sleder, vogner, et helt vognmakerverksted, båter og båtbyggerverktøy, brannslukkingsutstyr og andre store gjenstander, bl.a. fiskeredskaper.

Hesthaghuset  
Klokkebua