Eydehavn-seminaret 2018

Fraa Ferdinand Wyller Til Omslag
Fraa Ferdinand Wyller Til Omslag

Velkommen til Eydehavn-seminaret 2018 – lørdag 22.september

TEMA:  NILS HJELMTVEIT – EN SAMFUNNSBYGGER

Med de anerkjente og inspirerende innlederne Harald Berntsen, Harald Jarning og John Lundstøl.

Det blir interessante og spennende foredrag og diskusjoner om Nils Hjelmtveit som samfunnsbygger. Han var en viktig bidragsyter i oppbyggingen av vår moderne velferdsstat og skole, og Stokken kommune, der Hjelmtveit var ordfører, var lenge et utstillingsvindu for arbeiderpartiets fremgangsrike politikk.

Som statsråd i Nygaardsvold-regjeringen, som skolebestyrer på Eydehavn, ordfører i Stokken og fylkesmann i Aust-Agder markerte Hjelmtveit seg tydelig - både nasjonalt og lokalt.

Om innlederne:

Harald Jarning er førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Han underviser i didaktikk, pedagogikk, lærerutdanning og utdanningshistorie.

Harald Berntsen er historiker og forfatter. Han har utgitt et betydelig antall bøker – flesteparten historiske, men også selvbiografiske verk. I denne sammenhengen er det særlig interessant å nevne Trekk av Stokkens historie

John Lundstøl er professor i filosofi, og har vært ansatt både ved Universitet i Agder, ved Høyskolen i Oslo, i Hovedkomiteen for norsk forskning og i Forskningspolitisk råd i sekretariatet for regjeringens rådgivende utvalg for forskning. Han har dessuten vært deltaker i arbeiderbevegelsens arbeid – både i lokal og nasjonal sammenheng.  

Sted: Kulturhuset på Eydehavn, Nesgata 13, Eydehavn

Tid: Lørdag 22. september 2018 - kl. 11.00 - 15.00.

Påmelding til Kristin Lindqvist, Eydehavn Museet – innen 17. september

E-post: kristin.lindqvist@aama.no

Se vedlagte program: